Toimintasuunnitelma 2021

Tampereen Judo ry, toimintasuunnitelma vuodelle 2021

1. Yhdistyksen toiminnan tarkoitus ja tavoite vuodelle 2021

Tampereen Judo ry. tarjoaa monipuoliset judon kilpailu- ja harjoittelumahdollisuudet huippu- kilpailijoilleen eri ikäryhmissä, juniori- ja muksujudo-toiminnassa, sovelletun judon ryhmissä, aikuisten harrastejudon tarjonnassa sekä uusien judoharrastajien kouluttamisessa eri ikäryhmissä. Tampereen Judo tarjoaa jatkossakin erityistä tukea tarvitseville lapsille ja nuorille sovelletun judon opetusta. Seuran tavoitteena on kasvattaa kaikkien harrastusryhmien osallistujamääriä.

Vuonna 2021 kiinnitetään erityistä huomiota juniori-ikäisten judon harrastajien monipuolisiin harjoittelumahdollisuuksiin, tuetaan heidän suunnitelmallista harjoitteluaan ja kannustetaan heitä mukaan kilpailu- ja leirimatkoille.

2. Tulevan toimintakauden haasteet ja mahdollisuudet

Toimintakauden 2021 suuri haaste on epävarmuus johtuen vallitsevasta korona-epidemiasta. Aiemmin tunnistetut keskeiset haasteet ovat urheilu- ja liikuntalajien välinen kilpailu harrastajista, talkootyön tekijöiden väheneminen sekä ohjaajien riittävyys.

Toimintakauden 2021 ja tulevaisuuden toiminnan keskeisimpiä mahdollisuuksia on aluellisen yhteistyön vahvistaminen sekä eri lajien välinen yhteistyö. Judolla on vakiintunut status olympialajina, mikä tekee siitä houkuttelevan harrastus-, kilpa- ja kuntolajin.

3. Yhdistyksen toiminnan painopisteet

3.1 Hyvät harjoittelumahdollisuudet kaikille judosta kiinnostuneille

Tampereen Judo ry:n keskeisin toiminta on säännöllisten harjoittelumahdollisuuksien järjestäminen kaiken ikäisille ja tasoisille judon harrastajille. Harjoittelun tärkein tavoite on judokan taidon, kestävyyden, voiman ja itseluottamuksen parantaminen. Seura kannustaa jäseniään osallistumaan judokilpailuihin, sekä tukee aktiivisia kilpailijoita.

Seura jatkaa judon harrastamismahdollisuuksien viemistä lähelle perheitä. Muksujudon, sovelletun judon ja junioriryhmien perus- ja jatkoryhmien toimintaa jatketaan Nääshallissa, Hervannassa, Ylöjärvellä ja Kangasalla. Lisäksi alueellista yhteistyötä muiden Pirkanmaan judo- ja kamppailulajiseurojen kanssa tehdään suunnitelmallisesti.

Tampereen Judo ry. järjestää seuraavat säännölliset viikkoharjoitukset:

MaTiKeToPeLaSu

8.00-9.15
kilpajudo
Nääshalli
budo 4
8.00-9.15 
kilpajudo 
Nääshalli 
budo 4

8.00-9.15
kilpajudo
Nääshalli
budo 4
12.00-13.30
muksut
Ylöjärvi
urheilutalo
12.00-13.00 Perhebudo Nääshalli, budosali 3

13.30-15.00
sovellettu
Ylöjärvi
Urheilutalo17.00-18.00
muksut
jatkoryhmä sali 136
Hervannan
vapaa-aikakeskus
17.00-18.00
muksujen peruskurssi sali 136
Hervannan
vapaa-aikakeskus

17.00-18.30
juniorit peruskurssi
Nääshalli
budo 4
17.00-18.00 junnut jatkoryhmä
 pieni tatami
Hervannan
vapaa-aikakeskus
17.00-18.30
juniorit jatkoryhmä
Nääshalli
budo 4
17.30-18.30
muksut peruskurssi
 Nääshalli
budo 4
17.00-18.30
juniorit jatkoryhmä
Nääshalli
budo 4
17.00-18.30
muksujudo
Kangasala
Liuksialan koulu


17.30-18.30
 muksut jatkoryhmä
 Nääshalli
budo 4
17.00-18.30 sovellettu
Nääshalli
budo 3
18.30-19.30 junnut jatkoryhmä
pieni tatami
Hervannan
vapaa-aikakeskus
17.00-18.30 sovellettu
Nääshalli
budo 3
17.00-18.30
juniorit peruskurssi
Nääshalli
budo


18.30-20.00
kilpajudo
Nääshalli
budo 4
18.30-20.00
aikuiset harraste
ja peruskurssi
Nääshalli
budo 4
18.30-20.00
kilpajudo
Nääshalli
budo 4
18.30-20.00
aikuiset harraste
ja peruskurssi
Nääshalli
budo 4
18.00-20.00
kilpajudo
Nääshalli
budo 4


3.2 Lasten ja nuorten judo

Muksujudo (5-9 vuotiaat): Muksuikäisille järjestetään sekä perus- että jatkokursseja, jotka kokoontuvat kerran viikossa. Muksujudon peruskurssiryhmät järjestetään Nääshallilla ja Hervannan vapaa-aikakeskuksella. Lisäksi Ylöjärven muksuryhmään ja Kangasalan muksuryhmään otetaan mukaan uusia harrastajia. Muksujen jatkoryhmät kokoontuvat Nääshallilla ja Hervannan vapaa-aikakeskuksella.

Juniorijudo (9-14 vuotiaat): Juniori-ikäisille järjestetään sekä perus- että jatkokursseja Nääshallilla ja Hervannan vapaa-aikakeskuksella. Peruskurssi kokoontuu perjantaisin Nääshallilla, ja jatkoryhmien harjoituksia on jokaisena arkipäivänä. Kilpailevien juniorien harjoitukset pidetään maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin.

Seuramme jokainen juniori voi harrastaa lajia haluamallaan tasolla. Juniorijudoka voi osallistua kilpailuihin, vaikkei harjoittelisi valmennusryhmissä. Kilpaileminen ei kuitenkaan ole välttämätöntä judon harrastamiselle. Niille junioreille, jotka eivät halua kilpailla, tarjotaan mahdollisuus osallistua ohjaajakoulutuksiin, toimia apuvetäjinä vähitellen vastuuta lisäten, sekä tulla mukaan seuran kilpailujen järjestelyihin toimitsijoina ja talkoolaisina. Myös tuomarina toimimiseen opastetaan seuran omissa salikisoissa. Näin Tampereen Judo haluaa edistää liikunnalliseen elämäntapaan ja yhteisölliseen toimintaan kasvamista. Pienelle, mutta kasvamaan pyrkivälle seuralle lasten ja nuorten pysyminen harrastuksen parissa on toiminnan kehittämisen ja jatkuvuuden kannalta keskeistä.

Sovellettu judo erityistä tukea tarvitseville lapsille ja nuorille: Sovelletun judon ryhmiä on kolme. Ryhmät harjoittelevat kerran viikossa. Harjoittelun tavoitteena on antaa lapselle mahdollisuus omaan harrastukseen ja ryhmässä toimimiseen, sekä parantaa fyysistä kuntoa ja kehonhallintaa. Sovelletun judon harrastusryhmät ovat jatkuvasti kasvaneet ja käytännössä ryhmät ovat olleet täynnä.

Muu lasten ja nuorten judo: Seura järjestää kouluille judon lajiesittelyitä ja liikuntatunteja judon edistämiseksi ja edullisen harrastusmahdollisuuden tunnetuksi tekemiseksi. Yhteistyötä Tampereen kaupungin kanssa jatketaan LupaLiikkua-judotuntien muodossa. Judollisia liikuntatunteja tarjotaan tammi-maaliskuussa ja syys-marraskuussa keskimäärin neljä tuntia viikossa.

3.3 Aikuisten judo

Aikuisten (yli 14 vuotiaat) peruskurssi: Aikuisille järjestetään 3kk kestävä peruskurssi kevätkaudella ja syyskaudella. Ryhmä harjoittelee kaksi kertaa viikossa Nääshallilla. Peruskurssi päättyy keltaisen vyön vyökokeeseen. Tämän jälkeen peruskurssin käyneet siirtyvät aikuisten harrastejudo-ryhmään.

Aikuisten harrastejudo: Harrastejudo-ryhmän kokoontuu kaksi kertaa viikossa Nääshallilla, tiistaisin ja torstaisin. Aluekouluttaja laatii ryhmälle kausittaisen ohjelman, jossa käydään suunnitelmallisesti läpi judon tekniikoita. Ohjaajina toimivat aluekouluttajan lisäksi kokeneet aikuisten judon ohjaajat. Kata eli muodollisten tekniikoiden harjoittelu kuuluu myös kiinteästi ryhmän ohjelmaan, sillä se mahdollistaa aikuisille harrastajille monipuolisen ja laajan tekniikoiden harjoittelun turvallisesti. Vuoden 2021 aikana selvitetään mahdollisuuksia suunnitelmallisesti ja säännöllisesti harjoittelevan kata-ryhmän perustamiseksi.

Aikuisten harrastejudo-ryhmässä on viime vuosina virinnyt innostus myös kilpailemiseen erityisesti nuorempien aikuisiällä aloittaneiden keskuudessa. Tätä tuetaan mm. ottamalla omiin salikisoihin aikuisten sarjoja ja kannustamalla osallistumaan esimerkiksi Tampereella järjestettäviin judokisoihin.

Lajin lopettaneet harrastajat: Tampereen Judo innostaa takaisin lajin pariin judon jo lopettaneita henkilöitä tarjoamalla mahdollisuuden osallistua peruskurssin harjoituksiin ”kertauskurssina” ja mahdollisuutta toimia apuohjaajana mm. silloin, kun lajitaustaa omaava aikuinen tuo lapsensa judoharjoituksiin.

3.4 Kilpajudo

Aikuiset huippukilpailijat: Seuratasolla tavoitteena on olla maan ykkösseura, niin joukkuejudon SM-kilpailuissa kuin seurarankingissakin. Kilpailukausina salillamme on harjoittelumahdollisuus joka päivä. Seura tukee kilpajudokoitaan taloudellisesti, muun muassa osallistumalla yhteisesti hyväksytyn kilpailu- ja leiritysohjelman mukaisien kansainvälisten kilpailujen ja leirien kustannuksiin. Kilpailijoillemme järjestetään koulutusta voimanhankintaan, ravintoon yms. Kilpailijoita autetaan henkilökohtaisen valmentajan hankkimiseksi. Päätavoitteena on saada menestyviä edustajia aikuisten EM-, ja MM- kilpailuihin kuten myös Word Cupeihin.

U21-nuorten huippukilpailijat: U21-nuorten huippukilpailijoita tuetaan kuten aikuisia huippukilpailijoitakin. Seura tukee U21-nuoria yhteisesti hyväksytyn kilpailu- ja leiritysohjelman mukaisten tapahtumien kustannuksissa maksimissaan 2500€/kilpailija. Yhteistyö ja valmennus sovitetaan yhteen Sammon lukion urheilijoiden kanssa. Tavoitteena on menestyä runsaslukuisesti ikäluokan SM-kilpailuissa ja osallistua aikuisten SM-kilpailuihin.

U18-, U15-, U13- ja U11-juniorien kilpaileminen: Luodaan harjoitusmahdollisuudet kilpailukausilla 4-5 kertaa viikossa. Panostetaan harjoittelussa tekniikan ja fysiikan kehittämiseen. Rohkaistaan junioriryhmästä nuorempia kykyjä U18-junioreiden kilpailija- ja edustusvalmennusryhmään.

Runsaasti kilpailevien juniorien oma treeniryhmän Team Tigerin jäsenille tarjotaan suunnitellusti mahdollisuus osallistua judokilpailuihin eri puolilla maata sekä ulkomailla (mm. Virossa, Latviassa ja Ruotsissa). Nuorten monipuolista ja laaja-alaista harjoittelua tuetaan taloudellisesti enemmän kuin aiempina vuosina. Seuran ja kotien yhteistyötä kilpailevien nuorten ohjauksessa ja valmennuksessa kehitetään. Jokaisella juniorien ikäryhmällä on oma pääkilpailu, johon harjoittelu tähtää.

4. Yhdityksen muu sisäinen toiminta

4.1. Kokoukset ja hallinto

Yhdistyksen syyskokous pidetään marras-joulukuussa ja kevätkokous toukokuussa. Syys- ja kevätkokouksissa käsitellään sääntömääräiset asiat.

Syyskokous valitsee seuralle hallituksen. Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi. Hallitus kokoontuu noin kerran kuukaudessa. Hallituksen lisäksi seuran toimintaa ohjaavat toimikunnat. Vuoden 2021 aikana pyritään vakiinnuttamaan perustettujen toimikuntien toiminta ja työnjako.

4.2. Jäsenhankinta, jäsenistön virkistystoiminta ja palkitseminen

Jäsenhankintaa tehostetaan lajin esittelyllä erilaisissa tapahtumissa. Lisäksi voidaan järjestää kausien alussa näytöksiä esimerkiksi kauppakeskuksissa ja kirjastoissa.

Seura järjestää toukokuussa jäsenistölleen retken/saunaillan Tampereen seudun ulkoilukohteeseen.

Seura voi palkita vuoden päätteeksi ansioituneet toimijansa ja menestyneet kilpailijansa kaikissa

ikäryhmissä, nuorempia tunnustuspalkinnoilla ja kansainvälistä menestystä saavuttaneita

stipendeillä. Huomionosoituksista päätetään vuoden viimeisessä hallituksen kokouksessa joulukuussa 2021.

4.3. Talous ja varainhankinta

Tampereen Judo ry. on yleishyödyllinen yhteisö, jonka tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa. Toiminnan ylläpitämiseen tarvittavat varat kerätään pääosin jäsenmaksuilla, kurssimaksuilla, avustuksilla, kilpailujen tuotoilla ja tukijoidemme panostuksella.

Jäsen- ja harjoitusmaksukäytäntöä yksinkertaistetaan. Jäsenmaksu sisällytetään kausimaksuun, eli kevät- ja syyskauden harjoitusmaksut sisältävät 10€ jäsenmaksuosuuden. Judovakuutus eriytetään jäsenmaksusta. Kukin jäsen huolehtii itse oman vakuutusturvansa riittävyydestä. Mikäli judoka korottaa vyöarvoaan tai osallistuu Judoliiton järjestämiin koulutuksiin, tapahtumiin, kilpailuihin, hänellä täytyy olla voimassa oleva Judoliiton vakuutus. Vuoden 2021 alusta kaikki maksut tehdään SuomiSport-palvelun kautta, lukuunottamatta kannatusjäsenmaksua ja seuran ulkopuolisten harjoittelumaksua.

Maksut vuonna 2021

  • seuran jäsenmaksu 20€ (sisällytetään harjoittelumaksuun)
  • Aikuiset ja nuoret, harjoittelumaksu 115€
  • muksut ja sovellettu judo, harjoittelumaksu 95€/kausi
  • kannatusjäsenmaksu 50€
  • peruskurssimaksu muksujudo/sovellettu 200€ (ei pukua) puvun kanssa 240€
  • peruskurssimaksu juniori/aikuiset 250€ (ei pukua), puvun kanssa 290€

Tarvikemyynti

  • judopuku 40€/kpl
  • Judopassin hinta 50€ (ei sis. vyötä)
  • Graduointimaksu 50€ (4-2kyu)
  • Värillinen vyö 10€

Pyynnöstä ja ohjaajien riittävyyden mukaan järjestämme oheisharjoituksia (joko yksi tai useampi kerta) myös muiden lajien urheilijoille sekä työhyvinvointitapahtumiin liittyviä harjoituksia tai kursseja. Näiden tilauskurssien ja -tapahtumien hinta ja maksuehdot sovitaan aina etukäteen.

4.4. Tilaisuudet ja tapahtumat

Koulutukset: Seura järjestää viime vuosien tapaan judokan peruskoulutukset ”Judon perusteet” ja ”Oppimisen ja opettamisen perusteet” kevät- ja syyskaudella. Lisäksi järjestetään juniori-ikäisille suunnattu ”Judon perusteet”-kurssi.

Leirit: Tampereen Judo ry. järjestää kataleirin maaliskuussa. Kesäkuun alussa Tampereen Judo järjestää viime vuosien tapaan lasten ja nuorten liikunnallisen päiväleirin Hervannan vapaa-aikakeskuksella. Leirille osallistuminen ei edellytä judotaitoja, vaan mukaan voivat tulla mm. sisarukset ja kaverit. Leirin ohjaajina toimivat kutsumme oman seuramme kokeneet ohjaajat, heidän apuvetäjinään oman seuran nuoret sekä mahdollisuuksien mukaan myös huipulla kilpailevat aikuisjudokat.

4.5 Kilpailut

Judoliiton kalenterikilpailut: Seura järjestää neljä kansallista judokilpailua: Ice Power Cup 23.1.2021, Samurai-cup 23.1.2021, Ideapark Shiai 13.5.2021 ja Tampere Shiai lokakuussa 2021. Lisäksi maaliskuun lopussa järjestetään kata-kilpailu.

Salikisat: Seuran salikisat järjestetään harjoituskaudella noin kerran kuukaudessa. Salikisojen järjestelyissä tehdään yhteistyötä lähiseurojen kanssa. Salikisojen järjestäminen aloitetaan heti, kun epidemiatilanne sen sallii.

5. Yhdistyksen muu ulkoinen toiminta

5.1. Yhdistyksen näkyvyys ja viestintä

Tampereen Judo ry tiedottaa ajankohtaisista asioista ja tapahtumista kotisivuilla osoitteessa: www.tampereenjudo.net , seuran Facebook -ryhmässä Tampereen Judo, Twittertilillä @Tamju2 sekä Instagramissa @tampereenjudo. Facebookryhmään liittyminen ei edellytä seuran jäsennyyttä, vaan siihen voi liittyä kuka tahansa judosta ja Tampereen judon asioista kiinnostunut.

Seuran tiedotteet, kilpailukutsut ja osallistujalistat laitetaan myös Nääshallin budo 4/3 ilmoitustaululle.

5.2. Yhteistyösuhteet

Tampereen Urheiluakatemia: Jatketaan yhteistyötä Tampereen urheiluakatemian kanssa tavoitteena pitää Tampere yhtenä merkittävänä judon valmennuskeskuksena.

Aluetoiminta: Seura kehittää yhteistyötä Pirkanmaan judoseurojen kanssa alueellisena pääseurana. Aloitteleville nuorille järjestetään kilpailukausina epäviralliset harjoituskilpailut jäsenseurojen saleilla, jotta kynnys kilpailemisen aloittamiseen madaltuisi. Yhteiskoulutuksia lähiseurojen kanssa jatketaan. Lähiseurojen kanssa järjestetään myös yhteisiä lajinäytöksiä. Mimmitreenejä jatketaan yhteistyössä lähikuntien judoseurojen kanssa.

Yhteistyö Euroopassa: Seuramme valmentajat ja toimijat luovat pitäviä ystävyyssuhteita eri maiden judojoukkueiden valmennus- ja seurajohtoihin, taaten hyviä harjoittelumahdollisuuksia eri maiden kovilla leireillä. Seuramme jatkaa ja kehittää yhteistyötä leiri/kilpalutoiminnassa virolaisen Tarto Do -seuran kanssa, epidemiatilanteen sallimissa rajoissa. Yhteyshenkilöinä toimivat Pasi Luoma ja Tarto Do:n Andres Pohjola. Lisäksi Eetu Laamanen toimii kontaktina Ranskan judopiireihin.

Budolajien välinen yhteistyö: Jatketaan budolajien välisen yhteistyön kehittämistä. Jatketaan perhebudo-ryhmää karateseura Seigokanin kanssa, ja pyritään löytämään lisää yhteistyöhaluisia budoseuroja vastaavien ryhmien perustamiseksi lähikuntiin.

5.3. Vaikuttaminen ja edunvalvonta

Judon seuraverkostossa Tampereen Judoa edustaa Antti Torkko, varalla Kalle Kiviniemi. Jukka Ojanne toimii seuran edustajana Judoliiton valmentajaverkostossa ja valmennusyhteistyössä. Jouko Rantanen on jäsenenä Judoliiton kilpailu- ja sääntövaliokunnassa.

5.4 Antidoping

Tampereen Judo tekee dopingin vastaista työtä ja jakaa siihen liittyvää valistusta kaikissa kilpailevien harrastajien ryhmissä sekä yleisesti judon peruskoulutuksen osana seuratasolla.

6. Toiminnan kehittäminen

Tampereen Judon seuran kehittämistä jatketaan Suomen Judoliiton ”judopolku” mallia soveltaen. Mallin mukaisesti pyritään ylläpitämään ja parantamaan jäsenistön mahdollisuuksia edetä lajissa, haluamallaan alueella (kilpailu, valmennus/ohjaus, tuomari, toimitsija, kuntoilu, kata ym.). Lisäksi Tampereen Judo kehittää toimintansa laatua Tähtiseura-laatuohjelman mukaisesti, kohderyhmänä lapset ja nuoret. Tähtiseura-ohjelma on Olympiakomitean, lajiliittojen ja aluejärjestöjen laatuohjelma, joka kehittää ja tukee suomalaisen urheilun keskeistä vahvuutta – seuratoimintaa.


Ohjaajakoulutus: Seura kouluttaa motivoituneita jäseniään ohjaajaksi Judoliiton ohjaajakoulutuksissa muksujudoon, nuorten ohjaajaksi, aikuisten kuntojudoon ja soveltavaan judoon. Ohjaajille tarjotaan osallistumismahdollisuuksia valikoidusti Hämeen liikunnan ja urheilun ja Suomen vammaisurheilun järjestämiin koulutuksiin.

Valmentajakoulutus: Tavoitteena on jatkaa kouluttamista seuran tukemana valmentajakoulutuksen jatkotasoille I, II III ja ammattivalmentaja koulutuksilla, joilla saadaan seuraan useampi monipuolisesti koulutettu judovalmentaja.

Tuomarikoulutus: Kaikkia nykyisiä tuomareitamme kannustetaan täydenntyskoulutukseen ja lisäksi myötävaikuttaa ja lisätä nuorten kiinnostusta tuomaritoimintaa kohtaan. Tavoitteena saada seuraan lisää lisenssin omaavia tuomareita.

Graduoijakoulutus: Ylläpidetään seuramme graduoijien korkeaa tasoa kouluttamalla heitä säännöllisesti ja kannustetaan myös nuorempia ikäluokkia mukaan toimintaan.