TAMPEREEN JUDO RY:N KEVÄTKOKOUS 2022 (tarkastettu pöytäkirja)

Aika ti 7.6.2022 klo 18:30

Paikka Nääshalli, budo 4. Etäosallistuminen mahdollista.

Läsnä 16 täysi-ikäistä äänioikeutettua seuran jäsentä

KÄSITELLYT ASIAT

1. Kokouksen avaus

Yhdistyksen puheenjohtaja Antti Torkko avasi kokouksen klo 18:33.

2. Kokouksen järjestäytyminen

Valittiin kokouksen toimihenkilöt seuraavasti:

  • kokouksen puheenjohtajaksi Antti Torkko
  • kokouksen sihteeriksi Soile Kutila
  • pöytäkirjantarkastajiksi Janne Virtala ja Arto Lehtinen
  • Päätettiin, että pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

3. Läsnäolijoiden toteaminen

Kokouksessa on puheenjohtajan lisäksi osallistujalistan mukaisesti läsnä 16 täysi-ikäistä äänioikeutettua yhdistyksen jäsentä. Yhdistyksen äänioikeutettuja jäseniä ovat kaikki toimintakauden 2021-2022 jäsenmaksun maksaneet jäsenet. Osallistujalista liite 1.

4. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Yhdistyksen sääntöjen mukaisesti kokouskutsu tulee julkaista yhdistyksen nettisivuilla vähintään 14pv ennen kokouksen ajankohtaa tai lähettämällä kokouskutsu jäsenen ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Kokouskutsu on julkaistu yhdistyksen nettisivuilla 18.5.2022. Kokouskutsu liitteenä 2. Yhdistyksen sääntöjen mukaisesti muita ehtoja päätösvaltaisuudelle ei ole. Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

5. Vuosikertomuksen, tilinpäätöksen ja toiminnantarkastuskertomuksen esittely

Rahastonhoitaja Soile Kutila esitteli vuosi- eli toimintakertomuksen 2021 (liite 3). Rahastonhoitaja esitteli myös vuoden 2021 tilinpäätöksen (liite 4). Toiminnantarkastaja Jukka Heino esitteli toiminnantarkastuskertomuksen (liite 5).

6. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen johtokunnalle ja muille vastuuvelvollisille

Päätettiin vahvistaa tilinpäätös vuodelle 2021 ja myöntää vastuuvapaus vuoden 2021 johtokunnalle ja muille vastuuvelvollisille.

7. Valittujen toimihenkilöiden palkkiot

Syyskokous 2021 velvoitti johtokunnan tekemään ehdotuksen valittujen toimihenkilöiden

palkkioista. Johtokunta päätyi kolmeen vaihtoehtoiseen ratkaisuun. Syyskokouksen 2021 päätöksen mukaisesti valitut toimihenkilöt (johtokunnan pj ja sen jäsenet, toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja) on vapautettu harjoitusmaksusta. Harjoitusmaksuvapautus sisältyy siis kaikkiin vaihtoehtoihin.

Vaihtoehto 1: jatketaan nykyisellä palkkiomallilla, eli valituille toimihenkilöille ei makseta palkkioita

Vaihtoehto 2: valituille toimihenkilöille hankitaan yhdistyksen toimesta verryttelyasut/judogit

Vaihtoehto 3: valituille toimihenkilöille voidaan maksaa kohtuullinen palkkio esitetyn laskun mukaan. Tällöin toimihenkilön tulee valintatilaisuudessa kertoa, että tulee esittämään laskun työstään.

Päätettiin keskustelun jälkeen yksimielisesti, että valitut toimihenkilöt palkitaan vaihtoehdon 2 mukaisesti.

8. Muut asiat

Kevätkokoukselle ei tuotu muita käsiteltäviä asioita.

9. Kokouksen päättäminen

Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18:52.