Läsnä Antti, Kalle, Petteri, Jukka, Soile, Jouko, Joni
Kutsuttuina toiminnantarkastajat Katriina Kymäläinen-Mäkelä, Timo Manninen

TAMJU:N JOHTOKUNNAN KOKOUS 7/2021

 1. Kokouksen avaaminen
  Puheenjohtaja Antti Torkko avasi kokouksen 18:05. Valittiin kokouksen sihteeriksi Soile Kutila.
 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
  Todettiin kokouksen olevan laillinen ja päätösvaltainen.
 3. Kokouksen esityslistan hyväksyminen.
  Hyväksyttiin esityslista. Muutoksella, että siirretään kohta “Toiminnantarkastajan havainnot” kohdaksi 4
  ja numerointi oikaistaan siirron mukaisesti.
 4. Toiminnantarkastajien havainnot
  Kirjanpitoon tarkastajilla ei ollut huomauttamista. Kirjanpito on tilitoimiston tekemä ja varmasti oikeellinen. Huomiot
  suuntautuvat yhdistyksen hallinnon järjestämiseen ja läpinäkyvyyteen. Tarkastajat liittävät havaintonsa
  toiminnatarkastuskertomukseen muistiona.
  Olennaisimmat toiminnantarkastuksen huomiot ja korjausehdotukset:
  • Toiminnantarkastajien oli vaikea seurata asioiden käsittelyä ja päätöksiä heille toimitetuista asiakirjoista → tarvitaan selkeyttä ja jämäkkyyttä kirjauksiin, päätösten tulee olla selvästi kirjattuina.
  • Pöytäkirjoissa on olennaisia puutteista, kuten seuraavat: hallituksen sisäinen tehtävienjako jäänyt kirjaamatta (vpj/siht/vastuuhenkilöt), järjestäytymiskokouksen pöytäkirja puuttuu, kirjoitusasussa ja pöytäkirjojen muodossa korjattavaa → täsmennetään kirjauksia ja otetaan käyttöön pöytäkirjapohja.
  • Pöytäkirjoissa esitetyt talouskatsaukset eivät anna selkeää kuvaa siitä, miten kesän katastrofitilanteesta on päädytty positiiviseen tulokseen → taloudellisen tilanteen merkittävät muutokset ja niihin johtaneet syyt kirjattava tarkemmin pöytäkirjoihin.
  • Yleinen huomio: hallituksen työnjako on jäsenistölle epäselvä. Koska toiminnanjohtajaa ei enää ole, pitäisi selkeämmin tietää kuka asioita yhdistyksessä hoitaa → tarvitaan selkeä kontaktipinta seuran hallintoon.
 5. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen.
  Käytiin läpi edellisen kokouksen pöytäkirja. Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.
 6. Seuran taloustilanne (Soile)
  Rahastonhoitaja esitteli tulo-menoseurannan heinäkuulle 2021 asti. Kesän vuokrat, kisakulut maksamatta ja muutamat laskut ilmeisesti toimistolla, Soile käy hakemassa laskut maanataina. Todettiin, että seuralla on riittävästi rahaa kuluihin ja tilanne on tällä hetkellä vakaa.
  Jatkossa liitetään talousseuranta pöytäkirjan liitteeksi.
 7. Kilpailijoiden ohjelma (Jukka)
  Kilpailijoiden ohjelma edelleen epäselvä rajoitusten ja kisa/leirijärjestelyjen epävarmuuden vuoksi. Teo
  Yli-Ruusi käynyt leirillä Sveitsissä, mutta jätti kisat väliin järjettömien kisamaksujen takia. Rasmus
  Vauhkonen osallistuu nuorten EM-kisoihin Riikassa. EJU-cupissa ei menestystä. Elokuun lopussa U-18
  edustusvalmennusleiri + Samurai Cup Vantaalla, TamJun osallistujien määrä ei vielä tiedossa (1-10).
 8. Kevätkokous

Kevätkokous pidetään suunnitellusti ti 10.10.2021 klo 18:30 alkaen Nääshallilla. Kokouskutsu ja
esityslista on lisätty uusien sääntöjen mukaisesti seuran nettisivuille 2vk ennen kokouspäivää. Lisäksi
kokouskutsu/esityslista on nähtävänä budo4-ilmoitustaululla.
Käytiin läpi vuoden 2020 tilinpäätös. Vaikka tilinpäätös on 10k€ voitollinen, taloustilanne oli äärimmäisen
tiukka heinäkuuhun 2020 saakka. Myös syksyn ajan mentiin “kädestä suuhun”, koska yhdistyksen
pankkitileillä ei ole luotto-ominaisuutta. Tilanne korjautui pikkuhiljaa. Kaupungin projekti-avustukset
maksettiin joulukuun 2020 lopussa, minkä vuoksi tilinpäätös näyttää plussaa. Muutoin
tilinpäätöksessä näkyy poikkeusvuosi. Korona-pandemia ja sen mukana tulleet rajoitukset estivät
kilpailujen, leirien ja tapahtumien järjestämisen, samoin väheni harjoitusten määrä. Tämä näkyy sekä
tulo- että menopuolella. Hyväksyttiin vuoden 2020 tilinpäätös esitettäväksi yhdistyksen
kevätkokoukselle.
Toimintakertomus: Käytiin läpi ja hyväksyttiin vuoden 2020 toimintakertomus esitettäväksi yhdistyksen
kevätkokoukselle.
Printit (tilinpäätös, toimintakertomus, osallistujalista) kokoukseen: Soile hoitaa
Etäosallistumismahdollisuus, 1 ilmoittautunut etäosallistuja. Soile hoitaa etäosallistumisjärjestelyt

 1. Budo4 -salin vuokraustilanne
  Asia etenee viranhaltijapäätöksenä (P. Paavola). Sali saadaan vuokralle seuraavin
  ehdoin:
 • sopimus toistaiseksi voimassa oleva
 • sali TamJun käytössä ma-pe klo 17-20, sekä la-su koko päivät
 • hinta 22 000 €/vuosi
 • edelleen vuokraus mahdollista
 • budo4 remontista ei ole vielä aikataulua, menee joka tapauksessa jossain vaiheessa kiinni
  Ei tiedossa:
 • Sopimuksen irtisanomisen ehdot: kuinka monta kk etukäteen meidän puoleltamme ja vastaava
  kaupungin puolelta
 • maksuehto (kuukausittain, neljännesvuosittain, puolivuosittain, kerran vuodessa)
  Päätettiin hyväksyä kaupungin ehdotus. Päätös tulee voimaan 1.9. alkaen.
 1. Syyskauden avaukset tilannekatsaus
  Kaikkiin ryhmiin tiedossa vetäjät. Junnujen ja muksujen jatkoryhmät aloittavat ensi viikolla (vk 32),
  soveltava vk 33. Aikuisten harrastejudo jatkuu, syyskausi alkaa viikon kuluttua. Peruskurssit aloittavat
  syyskuun alussa, elokuun lopussa tutustumiskertoja. Kaikille peruskursseille ilmoittautuneita: muksu-pk
  Nääshalli 8, muksu-pk HerVAK 2, muksu-pk Ylöjärvi 5, junnu-pk Nääshalli 3, aikuisten pk 8.
  Judoliitolta saatu hyvät flyer-pohjat Flyerit tilaukseen (50+50), Kalle tilaa.
 2. Tulevat tapahtumat
  • Perheliikuntapäivä Tesomalla 21.8.2021. Jouko hakee tatamipalat Hervannasta, pyydetään
  muksu/junnuryhmistä osallistujia.
  • Aluetreenit alkavat 22.8. Lempäälästä.
  • seuraavassa kokouksessa käsitellään Nääshalli budo4 -viikonloppujen tapahtumatilanne
 3. Muut asiat
  Ohjaajien palkitsemisjärjestelmä: Joni tehnyt alustavan suunnitelman palkitsemisjärjestelmästä,
  käsitellään tarkemmin seuraavasssa kokouksessa. Päätettiin jatkaa syyskausi 2021 vähintään
  nykyisellä järjestelmällä: vastuuohjaajat + ne apuohjaajat jotka eivät muuten käy treeneissä
  vapautetaan harjoittelumaksusta. Heidän tulee silti maksaa yhdistyksen jäsenmaksu 10€/kausi.
  Vastuuohjaajien rikosrekisteriselvitys: Keskusteltiin ohjaajien trikosaustan selvittämisestä. Olympiakomitea
  suosittaa, että alaikäisten ryhmiä ohjaavilta selvitetään rikostausta. Päätettiin, että vastuuohjaajien
  osalta tehdään rikosrekisteriselvitys. Samalla vastuuohjaajien toimenkuva. Antti hoitaa.

Ohjaajien EA-koulutus: Keskusteltiin ohjaajien EA-koulutuksesta. Tällä hetkellä ei vaadita ohjaajilta EA-
koulutusta. Koulutus on aluetoiminnan ohjelmassa. Päätettiin, että pyydetään tarjous Vesilahden SPR:lta. Antti hoitaa.


Keskusteltiin tiedottamisesta alkavan kauden osalta. Tähän mennessä on käytetty tiedotuskanavina
nettisivuja ja facebookia. Jäsentiedote on vielä lähettämättä postituslistalla ilmoittautuneille. Sovittiin,
että Soile muokkaa asap tekstin edellisen jäsenkirjeen pohjalta, ja Antti lähettää postituslistalle.

Turvan video-opastus senioreille: 20.8. kuvaus Nääshallilla. Jouko hoitaa järjestelyt.

Markkinointi: Keskusteltiin lisämarkkinoinnista. Todettiin, että sanomalehtimarkkinointi ei toimi. Bussien
ja ratikan näyttötaulut on turhan kallis. Kysytään tienvarsien näyttötauluille 1vk markkinointia. Kalle
hoitaa.

 1. Seuraavan kokouksen ajankohta
  Päätettiin pitää seuraava kokous su 12.9.2021 klo 18.
 2. Kokouksen päättäminen
  Puheenjohtaja päätti kokouksen 20:40.